Kilenkrysset Sweden

Ett av koncernens ben inom företagsgruppen är Kilenkrysset Sweden. Kilenkrysset AB och Kilenkrysset Sweden har ett nära samarbete med varandra och delar visionen om att finnas där framtidens Sverige växer.
Vi bygger, äger och förvaltar fastigheter på mark vi själva äger och vi jobbar med både nationella och internationella kunder.