Kilenkrysset Stockholm

Ett av koncernens ben inom företagsgruppen är Kilenkrysset Stockholm. Kilenkrysset AB och Kilenkrysset Stockholm har ett nära samarbete med varandra och delar visionen om att finnas där framtidens Sverige växer.
Vi bygger, äger och förvaltar fastigheter på mark vi själva äger och vi jobbar med både nationella och internationella kunder.

Kilenkrysset Stockholm har focus på Stockholm- Uppsala- och Västmanlands län.
För ytterligare information se bolagets webbplats Kilenkryssetsthlm.se