Avatar Invest grundades 2023 och är en koncern som innefattar flertalet bolag verksamma inom bostads- , fastighetsbranschen och detaljhandel. Man väljer noga sina investeringsområden och jobbar hela tiden utefter en modell med långsiktiga investeringar och ägandeformer.

Bolagen ska primärt växa i Sverige, men en internationell expansion finns alltid i tankarna.
Idéerna ska främst komma från entreprenören, men vi backar aktivt upp med kunskap, nätverk och kapital.

Koncernen investerar i de affärsområden där man redan har ett starkt ägarintresse och kan se potentialen av ett långsiktigt ägande. Med en väl sammansvetsad ledning är visionen stark och tydlig.